Tilsynsmyndighetene - gode råd

Publisert: 23.04.2007

Myndighetenes tilsynsaktivitet skal bidra til trygge bedrifter. Møtet med tilsynsmyndighetene er en anledning til å få et bedre HMS-arbeid. Disse rådene er laget for å vise hva bedriftene kan forvente og bør forberede seg på i møte med myndighetene.

1. Rimelig forvarsel
Tilsynsbesøk kan være meldt på forhånd eller komme uanmeldt. Ved varslet tilsyn tar tilsynsmyndigheten kontakt for å avtale et tidspunkt. Som regel sendes også en skriftlig bekreftelse, med opplysninger om tidspunkt, hensikt og omfang.

2. Ryddig saksgang
Forvent at tilsynet gjennomføres etter faste rutiner og retningslinjer.

3. Forståelig språk
Krev at tilsynsmyndighetene snakker og skriver et forståelig og enkelt språk. Be om forklaring på ukjente ord og uttrykk.

4. Åpenhet
Presenter bedriftens sterke og svake sider, vær åpen for innspill om forbedringer.

5. Praksis
Legg vekt på god praksis. Dette er viktigere enn flotte permer i hylla.

6. Dokumentasjon
Husk at skriftlig dokumentasjon først og fremst skal være nyttig for bedriften.

7. Bedriftens oppfølging
Husk at tilsynsmyndighetene kan kreve forbedringer, men bedriften bestemmer valg av løsning.

8. Råd og veiledning
Tilsynet avsluttes normalt med en muntlig gjennomgang av funn. Benytt anledningen til å stille spørsmål og få avklart eventuelle misforståelser. Be om veiledning fra tilsynsmyndigheten.

9. Regelverk og klagerett
Bruk retten til å gi uttalelse til varsel om vedtak/pålegg. Pass på at vedtak/pålegg er hjemlet i lov/forskrift. Klag på vedta/pålegg som virker urimelige eller feilaktige.

SØK

Søk i nettstedet

Siste nytt